Базовий синтаксис

У цьому розділі ми обговоримо організацію файлів, простори імен, оголошення змінних, різні синтаксичні конвенції та кілька інших загальних понять.

Розміщення коду в файлах та простори імен

У PHP ви можете розмістити код в будь-який файл, без конкретної структури. У Zephir кожен файл мусить містити клас (і тільки один клас). Кожен клас повинен мати простір імен, а структура каталогів повинна відповідати іменам класів та просторам імен. (Це схоже на PSR-4-автозавантажувальну конвенцію, за винятком того, що вона застосовується самою мовою.)

Наприклад, з огляду на наступну структуру кожен файл має мати наступні класи:

mylibrary/
  router/
    exception.zep # MyLibrary\Router\Exception
  router.zep # MyLibrary\Router

Клас у mylibrary/router.zep:

namespace MyLibrary;

class Router
{

}

Клас у mylibrary/router/exception.zep:

namespace MyLibrary\Router;

class Exception extends \Exception
{

}

Zephir викине виняток (exception) компілятора, якщо файл або клас не знаходяться в очікуваному файлі, або навпаки.

Розділення інструкцій

Можливо, ви вже помітили, що в прикладах коду в попередньому розділі було дуже мало крапок з комою. Ви можете використовувати крапку з комою для відокремлення тверджень та виразів, як у Java, C/C++, PHP та подібних мовах:

myObject->myMethod(1, 2, 3); echo "world";

Коментарі

Zephir підтримує коментарі в стилі ‘C’/’C++’. Це однорядкові коментарі з // ..., та багаторядкові з /* ... */:

// це однорядковий коментар

/**
 * це багаторядковий
 * коментар
 */

У більшості мов коментарі це просто текст, який ігнорується компілятором/інтерпретатором. У Zephir-і багаторядкові коментарі також використовуються як док-блоки (docblocks) і вони експортуються до згенерованого коду, так що вони - частина мови!

Якщо док-блок не знаходиться там, де він очікується, компілятор викине виключення.

Оголошення змінних

У Zephir-і всі змінні, які використовуються в даній області видимості мають бути оголошені. Це дає компілятору можливість виконати оптимізацію та перевірки. Змінні мають бути унікальними ідентифікаторами. Ключові слова не можуть бути іменами змінних.

// Оголошення змінних для одного і того ж типу в тій же інструкції
var a, b, c;

// Оголошення кожної змінної в окремому рядку
var a;
var b;
var c;

Змінні можуть мати початкове сумісне значення:

// Оголошення змінних зі значеннями за замовчуванням
var a = "hello", b = 0, c = 1.0;
int d = 50; bool some = true;

Імена змінних чутливі до регістру, наступні змінні є різними:

// Різні змінні
var somevalue, someValue, SomeValue;

Область видимості

Усі оголошені в методі змінні залишаються в його локальній області видимості:

namespace Test;

class MyClass
{
  public function someMethod1()
  {
    int a = 1, b = 2;
    return a + b;
  }

  public function someMethod2()
  {
    int a = 3, b = 4;
    return a + b;
  }
}

Суперглобальні змінні

Zephir не підтримує глобальні змінні - доступу до глобальних змінних з PHP немає. Однак, ви можете отримати доступ до суперглобальних змінних PHP наступним чином:

// Отримання значення з _POST
let price = _POST["price"];

// Читання даних з _SERVER
let requestMethod = _SERVER["REQUEST_METHOD"];

Локальна таблиця символів

Кожен метод або контекст у PHP має таблицю символів, яка дозволяє вам записувати змінні у дуже гнучкий спосіб:

<?php

$b = 100;
$a = "b";
echo $$a; // надрукує 100

У Zephir не передбачено реалізації цієї функціональності, тому що всі змінні компілюються до низькорівневих змінних, і немає ніякого способу дізнатися, які змінні існують у специфічному контексті. Якщо ви хочете створити змінну в поточній таблиці символів PHP, використайте такий синтаксис:

// Встановлює змінну $name у PHP
let {"name"} = "hello";

// Встановлює змінну $price у PHP
let name = "price";
let {name} = 10.2;