Розділи в phpinfo()

Like most extensions, Zephir extensions are able to show information in the phpinfo() output. Зазвичай ця інформація відноситься до директив, даних оточення і т.д.

Типово, кожне Zephir-розширення додає базову таблицю у вивід phpinfo(), яка показує версію розширення.

Ви можете додати більше директив, додавши наступну конфігурацію в файл config.json:

"info": [
  {
    "header": ["Directive", "Value"],
    "rows": [
      ["setting1", "value1"],
      ["setting2", "value2"]
    ]
  },
  {
    "header": ["Directive", "Value"],
    "rows": [
      ["setting3", "value3"],
      ["setting4", "value4"]
    ]
  }
]

Ця інформація буде показана наступним чином: