Масиви

Робота з масивами в Zephir здійснюється так само, як і в PHP. An array is an implementation of a hash table.

Оголошення масивів

Масив можна оголосити за допомогою двох ключслів var та array:

var a   = []; // масив, з можливістю зміни типу
array b = []; // масив, без можливості зміни типу

Створення масивів

Масив створюється шляхом укладення його елементів в квадратні дужки:

Створення порожнього масиву
let elements = [];
Створення масиву з елементами
let elements = [1, 3, 4];
Створення масиву з елементами різних типів
let elements = ["first", 2, true];
Створення багатовимірного масиву
let elements = [[0, 1], [4, 5], [2, 3]];

Як і в PHP, підтримуються прості (списки) і асоціативні масиви:

Створення масиву з рядковими ключами
let elements = ["foo": "bar", "bar": "foo"];
Створення масиву з числовими ключами
let elements = [4: "bar", 8: "foo"];
Створення масиву з змішаними ключами (рядковими та числовими)
let elements = [4: "bar", "foo": 8];

Оновлення масивів

Масиви оновлюються таким же чином, як і PHP, використовуючи квадратні дужки:

Оновлення масиву з рядковим ключем
let elements["foo"] = "bar";
Оновлення масиву з числовим ключем
let elements[0] = "bar";
Оновлення багатовимірного масиву
let elements[0]["foo"] = "bar";
let elements["foo"][0] = "bar";

Додавання елементів

Елементи можуть бути додані в кінці масиву наступним чином:

Додавання елемента до масиву
let elements[] = "bar";

Читання елементів з масивів

Прочитати елементи масиву можна наступним чином:

Отримання елемента, використовуючи рядковий ключ foo
let foo = elements["foo"];
Отримання елемента за допомогою числового ключа 0
let foo = elements[0];